Irdham Apriadi

  • Religi /
    27 May 2011

    Makna Laa Ilaaha Illallah dan Konsekuensinya

    Syarat Kalimat Tauhid ”Laa Ilaaha Illallaah” Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata kepada orang yang bertanya kepadanya: Bukankah La Ilaha Illallah kunci surga? Ia menjawab: Betul. Tetapi, tiada satu kunci-pun kecuali ia memiliki gigi-gigi, jika kamu membawa kunci yang memiliki gigi-gigi, pasti engkau dapat membuka pintu, namun jika engkau membawa kunci yang tidak ada gigi-giginya pasti pintu itu tak akan terbuka. (HR. Bukhari dalam taliq). Dan gigi-gigi kunci La Ilaha Illallah adalah syarat La Ilaha Illallah. Yaitu sebagai berikut: 1. Ilmu meniadakan kejahilan. Barangsiapa yang tidak mengetahui makna-nya maka ia tidak akan mengetahui petunjuk/tuntutannya. Maknanya adalah berlepas diri dari semua yang diibadahi selain Allah dan mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah.

Author

Recent Post

Recent Comments